ŽIVÁ KNIHOVNA PROSINEC 2018

03 Led ŽIVÁ KNIHOVNA PROSINEC 2018

Ve dnech 17.-19.12.2018 ICM Slaný zdarma pořádalo projekt  Živá knihovna, aneb nesuď knihu podle obalu, ve spolupráci se základními školami ve Slaném, konkrétně ZŠ Háje a ZŠ Komenského a zavítalo  také za studenty z ZŠ Smečno, ZŠ Zlonice a ZŠ Kvílice.

Co si představíte pod názvem Živá knihovna? Živé knihy? Ano, živé knihy, které povídají svůj vlastní příběh o své zemi. Živé knihy byly zastoupeny našimi dobrovolníky z různých koutů světa, o kterých máme obvykle předsudky nebo je máme spojené s nějakým stereotypem. A naším cílem bylo tyto předsudky a stereotypy se studenty základních škol rozbít.

Na celé akci často zaznívala tato dvě slova: předsudky a stereotypy. Naše představy o různých skupinách, ať už národnostech nebo kulturách, které významně ovlivňují naše vnímání, hodnocení i postoje vůči nim. Tyto stereotypy a předsudky mají iracionální podobu a mohli jsme je převzít od svého okolí, anebo jsme si je vytvořili na základě vlastní zkušenosti a to následným zobecněním, které jsme převedli na celou skupinu. Cílem pro nás během této akce bylo, si se studenty zvědomit naše aktuální postoje a způsoby našeho hodnocení okolí a přeměnit to v otevřenost vůči druhým. Studenti byli na školách velmi otevření a sami sdíleli svoje zážitky s tímto tématem či jaké to je, když se oni sami nacházeli v roli hodnoceného a odsouzeného předsudkem. Tímto povídáním a sdílením jsme spolu vstoupili do vůči druhým lišících se národností, kulturou nebo náboženstvím otevřenějšího prostoru.

Studenti na této akci měli příležitost poznat celkem osm dobrovolníků z nejrůznějších zemí, a to z Itálie, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Německa, Slovenska, Arménie a Jordánska. Dobrovolníci z různých koutů světa si pro studenty připravili stanoviště plná různých obrázků a informací vypovídajících o dané zemi. Studenti tak měli možnost se dozvědět různé zajímavosti o různých kulturách, jak to v dané zemi vypadá, jakou mají historii a navíc si procvičit i angličtinu. Byla radost sledovat nadšení a zájem studentů, kteří pokládali našim dobrovolníkům nejrůznější dotazy.

Těší nás zájem studentů o tuto akci i jejich otevřenost a respekt vůči jiným kulturám. Tento vzájemný respekt s sebou nese předpoklad, že člověk si nedovolí uškodit druhému. Ve vědomí společnosti vzájemný respekt vyžaduje spravedlivost, rovnost práv a svobodu.

Studenty, kteří by si i nadále chtěli pravidelně procvičovat angličtinu, zveme na náš Anglický klub, který probíhá zdarma každé úterý od 18 do 19 hodin v ICM Slaný. Jedná se o neformální výuku.

Tímto děkujeme i za spolupráci základním školám, které se této akce zúčastnily a všem do Nového roku přejeme hodně úspěchů ať už osobních, pracovních či studijních.

Za ICM tým

Markéta Haštabová

Žádné Komentáře

Okomentovat