Knihovna v Klementinu vás uchvátí

03 Bře Knihovna v Klementinu vás uchvátí

Pokud jste v září pravidelně četli noviny nebo sledujete server Bored Panda, jistě jste si všimli, že čtenáři právě tohoto webu rozhodli, že barokní knihovna pražského Klementina je nejkrásnější knihovnou na světě. Klementinum tak porazilo dalších 154 staveb. A právě proto mi připadá důležité, abyste se dozvěděli nějaké informace o tomto klenotu a třeba i zavítali mezi jeho zdi.

Historie Klementina

Klementinum založili jezuité po svém příchodu v roce 1556. O téměř sto let později, v roce 1653, ho začali postupně rozšiřovat. A to po dobu 170 let. Díky tomu můžeme v Klementinu spatřit mnohé stavební slohy.

Již zpočátku fungovalo Klementinum jako škola, ale až v roce 1622 bylo povýšeno na univerzitu. V jeho zdech jste mohli najít knihovnu, třídy, tiskárnu, lékárnu, divadlo i chrámové stavby. V roce 1654 byla univerzita spojena s Karlovou, a tak došlo ke spojení knihovních sbírek. Protože v Klementinu sídlila filozofická a teologická fakulta, můžeme zde najít hlavně spisy z těchto odvětví. Ve dvacátém století se pak fakulty přesunuly do nových budov a z Klementina se postupně stalo sídlo Národní knihovny.

Barokní knihovna

Barokní knihovna Klementina byla dokončena roku 1722. V roce 1777 ji Marie Terezie určila Veřejnou c. k. Univerzitní knihovnou a roku 1781 její tehdejší ředitel Karel Rafael Ungar učinil první krok k tomu, aby se stala národní knihovnou, když zde založil česky psanou literární sbírku Biblioteca nationalis.

Architektura tohoto historického sálu je nejspíš dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Františka Maxmiliána Kaňky. Autorem nádherných stropních fresek je Jan Hiebel. Tyto malby znázorňují motivy vzdělání, vykreslují jezuitské světce, patrony univerzit a významné představitele řádu. Z čela knihovny z obrazu hledí císař Josef II. a ve středu sálu se nachází sbírka překrásných globů. Mezi glóby pak stojí astronomické hodiny. Majestátní sbírka knih je přímo dechberoucí. Zahrnuje totiž asi 20 tisíc svazků.

Prohlídka

Pokud vám pouhý popis nestačí a toužíte si prohlédnout tento český skvost, můžete se vypravit do Klementina na prohlídku. Během 45 minut si s průvodcem projdete Barokní knihovní sál, ale i Meridiánovou síň a Astronomickou věž.

Jasmin Ježková

Žádné Komentáře

Okomentovat