Linka bezpečí boří bariéry

20 Srp Linka bezpečí boří bariéry

Linka bezpečí nabízí telefonickou pomoc dětem a mládeži. Možná už jste se sami dostali do situaci, kdy jste si na Linku bezpečí vzpomněli, ale neodvážili jste se na ní zavolat, protože jste nevěděli co vás tam čeká. Linka bezpečí nyní boří bariéry a tvoří simulované audioukázky s příkladem, jak takový hovor může vypadat.

Aktuální číslo na tuto linku je 116 111. Zde se Vám může dostat pomoci, pokud jste děti, mládež, mladí dospělý. Od roku 2001 také funguje tzv. Rodičovská linka, kde se o problémech dětí mohou bavit s odobrníky právě rodiče, její číslo je 840 111 234. Pokud se chcete dozvědět více informací o sdružení Linky bezpečí, můžete je nastudovat zde.

Vytvoření audioukázek je pro potenciální telefonisty vstřícným krokem. Ne každý je schopen osmělit se k telfonátu a beze studu hovořit o svém problému. Audioukázky by vás měly ubezpečit, že není třeba se bát a připravit vás na to, jakou pomoc můžete očekávat a jakým způsobem s vámi budou odborní pracovníci hovořit. Jde o zboření bariéry, která vám brání odhodlat se a na linku zavolat. Pokud tento první krok učiníte, odborní pracovníci se už o vás postarají a hovorem vás poklidným zpsobem provedou.

Ukázky si poslechněte zde:

Pokud váš ostych neopadl, nezoufejte. Sdružení nabízí i služby v podobě e-mailového poradenství či chatu. Linku bezpečí nemusí využívat jen jednotlivci v tíživé situaci ale například také školy. Pro ně je připraven speciální program zabývající se prevencí šikany s názvem Linka bezpečí ve vaší třídě. Rozhodněte si své problémy nenechávajte pro sebe a v případě ohrožení požádejte o pomoc!

 

Žádné Komentáře

Okomentovat