Erasmus +: Mládež v akci – představení

04 Dub Erasmus +: Mládež v akci – představení

Vyznat se ve světě grantových podpor Evropské unie může být někdy dost složité. Proto jsem se rozhodla vybrat to nejdůležitější z publikace o projektu Erasmus+: Mládež v akci a pomoci tak sobě i vám, se zorientovat v možnostech využití těchto podpor. Protože se ale jedná o poměrně složité téma, ráda bych tomu věnovala více času. V této části se tedy zaměřím především na představení jednotlivých možností.

Co to je?

Erasmus+: Mládež v akci je program EU, který se zaměřuje na oblast neformálního vzdělávání, a jehož cílem je popostrčit mladé lidi k větší aktivitě ve společenském a veřejném životě, ve sportu, ke zvyšování míry solidarity a lepšímu sociálnímu začleňování, ke zlepšování jazykové vybavenosti, k rozšiřování praktických zkušeností, multikulturalismu apod. Zapojit se do něj mohou mladí lidé ve věku od 13 do 30 let. Program se dělí do tří částí – projekty mobilit, projekty spolupráce, podpora politik.

Projekty mobilit

Do této kategorie patří projekt Výměny mládeže, který je určen pro dvě a více skupin z navzájem odlišných zemí. Prostřednictvím programu mohou tyto skupiny společně pracovat na určitém plánu a poznat vzájemně své kultury. Mezi projekty mobilit patří i Mobility pracovníků s mládeží. Ty umožňují organizaci mezinárodních školení, seminářů, stáží, vytváření partnerství a studijních návštěv.

Evropská dobrovolná služba (EDS) je třetí možnost využití projektu. Může být pro dobrovolníky i pro organizace. Dobrovolníci v rámci EDS mohou vycestovat do zahraničí (pouze EU a partnerské země) na 2 až 12 měsíců. V rámci toho musí dobrovolničit v nějaké neziskové organizaci. Projekt by měl posloužit k tomu, aby se dobrovolníci naučili cizí jazyk a poznali cizí kulturu. A také aby v cizí zemi informovali o kultuře své. Pokud se chtějí do projektu EDS zapojit organizace, udělají to tak, že mezi sebe přijmou dobrovolníka z cizí země. V rámci EDS může mít organizace tři role – vysílající, hostitelskou a koordinující. První dvě je jistě zbytečné vysvětlovat, a tak přestoupím k té koordinující. To je role, kdy jedna organizace pomáhá jiné zorganizovat dobrovolnou službu.

Projekty spolupráce

Tento projekt zahrnuje Strategické partnerství, které člověk může využít v rámci Nadnárodní iniciativy mládeže nebo Strategického partnerství. Nadnárodní iniciativa umožňuje mladým podílet se na modernizaci neformálního vzdělávání. Strategické partnerství je akce, do které musí být zapojeny 2 a více organizací či skupin z různých zemí. A trvá od 6 měsíců do 3 let. Skupiny si vyměňují osvědčené postupy, zavádí a testují postupy nové apod.

Podpora politik

Do tohoto projektu patří Strukturovaný dialog. Může probíhat formou setkání, konference, konzultace nebo události. Projektu se musí zúčastnit 30 lidí ve věku od 13 do 30 let. Je to akce, kdy mladí lidé dostávají příležitost diskutovat s představiteli mládežnické politiky a mohou se zapojit do veřejného života.

Jasmin Ježková

Žádné Komentáře

Okomentovat