ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI – PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ 3. DÍL

07 Říj ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI – PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ 3. DÍL

Dnes vás krátce seznámím s dalšími podmínkami realizace podle klíčových aktivit, tentokrát jde o Mobility pracovníků s mládeží.

Co to je

Aktivita, která se zaměřuje na zlepšování pracovního výkonu daných pracovníků s mládeží. Může probíhat dvojí formou. Buď účastí na nějaké vzdělávací události (seminář, školení, akce, studijní pobyty), nebo stáží v zahraničí (pozorování aktivit organizace pro mladé).

Kdo

Účastníci tohoto projektu mohou být lidé, kteří profesně či dobrovolně pracují s mládeží. Na rozdíl od Výměny mládeže nebo EDS nemusí splňovat žádnou věkovou hranici. Ani nemusí mít žádnou specializaci. Žadatel nicméně musí být člověk z programové země.

Kdo může podat žádost

Žádost o grant může podat jakákoliv nevládní či nezisková organizace nebo sdružení, sociální podnik, místní, regionální i národní veřejný orgán, skupina mladých, kteří pracují v oblasti práce s mládeží, sdružení regionů, evropské seskupení pro územní spolupráci, subjekt aktivní v rámci sociální odpovědnosti podniků.

Co lze získat

Působením v tomto projektu lze získat opravdu mnoho, například nové a zajímavé kontakty, studijní pobyty pro skupinu účastníků, stáž pro zaměstnance. Dále lze společnou prací dojít nových řešení, postupů, nápadů i vědomostí a navíc třeba rozšíříte síť organizací zapojených do programu Erasmus+.

Co můžete z grantu financovat

Cestovné, víza, očkování, ubytování, stravu a materiály potřebné k uskutečnění aktivit.

Kritéria

Žadatel musí být z programové země, partnerská organizace může být i ze země sousedících partnerských zemí EU. V projektu musí být minimálně dvě skupiny (žadatel a partner) a program se musí účastnit v zemi jedné z nich. Trvání projektu musí být mezi 3 až 24 měsíci. Samotná aktivita pak má trvat mezi 2 dny až 2 měsíci. Maximální počet účastníků je 50 lidí včetně vedoucích, školitelů a jiného personálu.

Pokud v něčem tápete, vždy se můžete poradit s pracovníky Domu zahraniční spolupráce, Odboru pro mládež nebo s regionálními zástupci.

 

Jasmin Ježková

Žádné Komentáře

Okomentovat