Zajímavé novinky Evropské informační sítě Eurydice

14 Bře Zajímavé novinky Evropské informační sítě Eurydice

Organizace Eurydice připravila spoustu nových publikací:

Entrepreneurship Education at School in Europe je studie věnující se výchově k podnikavosti, která rekapituluje vývoj posledních let ve sféře podnikatelské výchovy na základních a středních školách. Dozvíte se v ní, jak jednotlivé země přistupují k výuce tohoto zajímavého předmětu, který je v současné době v popředí zájmu odborníků působících ve sféře vzdělávání.

 

Další novinkou je český překlad publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition vydané ve spolupráci s Eurostatem. Zahrnuje 61 ukazatelů týkajících se vzdělávání a péče v raném dětství, tzn. v nejmladším a předškolním věku, ve 32 evropských zemích. Součástí studie je i podrobná srovnávací analýza národních předpisů a opatření zaměřených na tuto oblast. Knihu je možné stáhnout prostřednictvím EU Bookshop.

Pro lepší celkový přehled připravila evropská informační síť Eurydice seznam všech publikací vydaných v průběhu roku 2015 zde.

Na evropském webu pravidelně vycházejí také zajímavé články, které se objevují pod názvem Focus on. Ten nejnovější se věnuje otázce, zda peníze mohou přispět ke zvýšení účasti znevýhodněných skupin ve vysokoškolském vzdělávání.

 

Žádné Komentáře

Okomentovat