Workshopy „Vlastní jedinečnost“

11 Kvě Workshopy „Vlastní jedinečnost“

V návaznosti na výměnu mládeže „WORK IT OUT“ jsme uspořádali workshopy vlastní jedinečnosti na třech slánských středních školách: v SOU Slaný, na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném a na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Během workshopu jsme probírali základní dělení osobností na 4 temperamenty: cholerik, melancholik, sangvinik a flegmatik. Poté studenti ve skupinkách přiřazovali jednotlivým temperamentům vlastnosti a potenciální zaměstnání. Studenti své názory prezentovali před třídou. Ve třetí fázi workshopu jsme se přesunuli přímo k samotným studentům a požádali je, aby se rozdělili podle toho, ke kterému temperamentu patří a přesunuli jsme se k tomu, jak ideálně komunikovat s každým daným temperamentem, co jsou jeho silné a slabé stránky a jak je prodat při hledání zaměstnání. Nakonec měli studenti možnost dát si vzájemně zpětnou vazbu na to, v čem vidí spolužákovu osobnostní jedinečnost.

Workshopů se účastnily a částečně je vedli naši zahraniční dobrovolníci Giulio a Santiago.

Videa z workshopů najdete zde:

SOU: https://www.youtube.com/watch?v=2SWjUOdAc9A&list=PLjsFmEnl-NB74WUoME7uolhqGGumHDJys&index=1

GYMPL:

https://www.youtube.com/watch?v=ALi5S2hM7WM&list=PLjsFmEnl-NB74WUoME7uolhqGGumHDJys&index=2

OBCHODKA:

https://www.youtube.com/watch?v=5Pm6VGj6V5U&list=PLjsFmEnl-NB74WUoME7uolhqGGumHDJys&index=3

Žádné Komentáře

Okomentovat