JÁ TY MY SPOLU V BEZPEČÍ, OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM. CO VŠE JSME SPOLU DALI DO POHYBU.

28 Dub JÁ TY MY SPOLU V BEZPEČÍ, OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM. CO VŠE JSME SPOLU DALI DO POHYBU.

Jako tým mladých lidí jsme využili příležitosti a začali aktivně jednat. Měnit, zlepšovat, vzdělávat sebe i ostatní. Vyzývat ke změně. Naším hlavním mottem je pomoci ostatním cítit se bezpečně, hodnotně a přijímaně bez ohledu na jakékoliv odlišnosti vyplývající ze samotné identity či prostředí, ve kterém se pohybují. Přejeme si v naší společnosti otevírat často tabuizované témata spjaté se sexualitou, dospíváním, sexuálním obtěžováním, genderem, rozdílnými rolemi a pracovními příležitostmi vyplývající z genderových norem a stereotypů, problémy menšin a sociálně znevýhodněných skupin. A tak rozpouštět předsudky a stereotypy s těmito tématy spojené. Tato témata byla průsečíkem našich společných zájmů a tak jsme se společně pustili do solidárního projektu, který jsme nazvali Já-Ty-My Spolu v bezpečí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaštítěn organizací DDM Ostrov Slaný, konkrétně oddělením pro mládež ICM.

Již máme za sebou deset měsíců projektové činnosti a co se nám za tuto dobu podařilo? A kdo tedy jsme? Jsme tým pěti mladých lidí: Nikola, Simona, Kryštof, Jasmin a Markéta.

Nikola věří v rovnováhu, spravedlnost a sílu sebevědomého bytí sám sebou, kterému napomáhá šířením osvěty mezi širší veřejnost. Miluje lidi s otevřenou myslí a srdcem, a proto má k tématu projektu blízko.

Niki společně s námi a za podpory ICM Slaný uspořádala tři workshopy pro devátý ročník ZŠ Rabasova ve Slaném a tři workshopy pro první ročník Obchodní akademie ve Slaném na téma zdravé dospívání, hranice a respekt, odlišná sexuální orientace a sexuální obtěžování. Spolu s naší koučkou a odbornicí Markétou Zika Koppovou jsme tak oslovili 135 studentů, jejichž zpětná vazba nás nadchla: „Děkujeme, že jste mluvili o těchto tématech otevřeně a řešili jste s námi to, co bylo pro nás důležité.“

Simona se věnuje psychologii, LGBTQ+ tématům a snaží se k lidem přistupovat s otevřenou myslí. Její motto je jasné: „Každý člověk by si měl dělat to, co sám uzná za vhodné.“ V rámci projektu vytvořila bezpečný prostor, kde se mladí lidé mohli aktivně informovat, aktivně jednat a nabýt pocit bezpečí, a to skrze workshop sebeobrany, který uspořádala spolu s odborníkem krav maga pro veřejnost v DDM Ostrov Slaný. Ženy a dívky se tak naučily, jak se bránit v případě napadení a odcházely s pocitem většího bezpečí.  

Do projektu  a do celkového dění Simča také zapojila někdy bohužel opomíjenou skupinu znevýhodněných dětí z DDŠ. Zorganizovala pro ně rovnou dvě akce. První akcí byla sbírka vánočních dárků s názvem Strom splněných přání, která má ve Slaném dlouhou historii. A druhou akci, kterou uspořádala společně s Kryštofem, byl odlehčený workshop zaměřený na slušné chování ve společnosti, hranice a etiketu.  Kavalírství a jak se (ne)chovat k ženám  nesmělo chybět. Děti ocenily naše zábavné pojetí workshopu, nové znalosti a pozitivní energii zasazenou do našeho společného času. Otevřeně komunikovaly, spolupracovaly a odcházely s úsměvy.

Kryštof je zapálený do tance, miluje hudbu a učí i ostatní ji milovat a začít cítit. A proto se také ujal vedení dvou tanečních workshopů, kde pomohl zúčastněným rozvíjet cit a dostat ze sebe pocit, který je může tížit. V neposlední řadě pomáhal s vedením workshopu v DDŠ se Simčou a společně s koučkou a odbornicí na intimní vztahy Markétou Zikou Koppovou uspořádal online živé vysílání pro veřejnost na téma zdravé dospívání, sexualita, hranice a respekt. Kryštof byl moderátorem, který kladl naší hostce otázky týkající se témat jako je například: mluvení o sexu s rodiči, vhodnost internetu jako zdroje informací, pornografie a její strasti atd. Celkově jsme oslovili 280 posluchačů a měli radost, že šíříme informovanost a můžeme tak podpořit zdravější vývoj mladých lidí v jejich dospívání.

Jasmin, studentka Mediálních studií. Vystudovala žurnalistiku na FSV UK, kde psala bakalářku na téma zabývající se sekundární a terciární viktimizací obětí znásilnění. O téma projektu se aktivně zajímá a je v něm poměrně dost znalá. V projektu se zaměřila především na tvorbu edukativního mediálního obsahu na sociálních sítích (Facebook) a článků týkajících se problému sexuálního obtěžování, sexualizace, genderové nevyváženosti apod., vycházejících na webu ICM Slaný. Ve velké míře přispěla svými širokými tematickými znalostmi a zkušenostmi a hodně nám pomohla šířit povědomí o těchto tabuizovaných tématech a otevřeně mluvit o nerovnostech a sexuálním násilím na ženách v naší společnosti. Pokud jste její články ještě nečetli, tak neotálejte. Protože i když Jasmin vypadá navenek jako „drsná žena”, tak je uvnitř citlivá a dokáže napsat i mimo jiné velmi zajímavý článek s citlivým tématem ve formě rozhovoru s ženou, která si prošla sebepoškozováním a našla z toho cestu ven. Ukazuje tak naději a pomocnou cestu, jak z toho ven pro lidi, kterých se to týká.

Markéta studuje na univerzitě tzv. svobodná umění, jejichž multidisciplinarita ji přivedla k prohloubení svého zájmu o nerovnosti a aktivismus. V rámci našeho projektu se pustila do tvorby mediálního obsahu, tentokrát na Instagramu. Markét se podařilo vytvořit komunitu sledující profil, který překypuje důležitými informacemi, estetikou, pozitivitou a podporou, zkrátka „safe space“. Dále také natočila 5 velmi zajímavých podcastů, například „Jak vytvořit bezpečný prostor, aneb praktický návod, jak začít sám u sebe.“ Právě v tomto podcastu Markét sdílí svou vlastní zkušenost z náctiletého období hledání sebe sama a s otevřeným srdcem zde zmiňuje zajímavé inspirace, jak tímto dospívajícím a proměnlivým obdobím nejistot a ztracenosti sebe sama projít s vlastní sebeúctou a s nalézání své vlastní identity. Všechny podcasty najdete na Spotify pod názvem projektu. 

Jsme rádi, že jsme se mohli aktivně podílet na zlepšení informovanosti těchto témat v naší společnosti. Věříme a také vidíme, díky zpětným vazbám z našich aktivit, že si naši účastníci workshopů a sledující našeho projektu odnášejí do života cenné informace, které přispívají k jejich kvalitnějšímu životu v době dospívání. Dokáží tak lépe v situaci reagovat a také nechtěným situacím předcházet. Našim projektem jsme tak mladým lidem, kteří tápají v šíleném období dospívání, vytvořili bezpečný přístav, který jim díky edukativnímu obsahu a našemu lidskému přístupu pomohl nalézt oporu ve chvílích nejistoty, a zároveň v nich podpořil občanství v oblasti lidských práv.

Žádné Komentáře

Omlouváme se, komentáře jsou v této době vypnuté.