INFOlisty

04 Led INFOlisty

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované novoroční vydání čtrnáctideníku INFOlisty. I v roce 2018 vám budeme přinášet informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly uniknout.

Nový rok nám přináší spoustu změn, v tomto čísle INFOlistů najdete některé z nich.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě! Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. o 1 800 Kč ročně) oproti roku 2017, tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti nový zákon o platebním styku, který přináší několik novinek týkajících se práv klientů bank.

  • Spotřebitelé nově nebudou muset platit poplatek za platbu kartou, který dosud účtují někteří obchodníci (nejčastěji prodejci letenek nebo čerpací stanice).
  • Při odcizení, ztrátě nebo jiném zneužití platební karty ponese klient ztrátu maximálně do výše 50 EUR, tedy asi 1300 Kč (dosud je tato hranice trojnásobná).
  • Při rezervaci ubytování, půjčení auta nebo využití samoobslužné čerpací stanice bude muset obchodník klientovi oznámit přesnou částku, kterou chce na platební kartě zablokovat, a klient bude muset tuto částku potvrdit svým souhlasem. Blokace peněz bude muset být zrušena, jakmile bude bance známa přesná výše klientovy útraty.
  • Klienti nově získají možnostspravovat své účty u různých bank prostřednictvím jediné aplikace. Zvýší se také možnosti placení prostřednictvím internetu a mobilních aplikací.
DÁVKA OTCOVSKÉ POPORODNÍ PÉČE, TZV. OTCOVSKÁ – zavádí se s účinností od 1. února 2018.
Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období..
Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů.
– Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku.
– Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení.
 Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné sice až od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později.
Automatů v restauracích a hospodách bude výrazně ubývat! 1. ledna 2017 nabyl účinnosti nový zákon o hazardních hrách. V průběhu roku 2017 nebyly povolovány automaty do restaurací a hospod a většině těchto přístrojů – okolo 84 % – vyprší v průběhu ledna a února 2018 platnost povolení. Sníží se tak dostupnost nabídky hazardních her v kamenných provozovnách a naplní se jeden z hlavních cílů nové regulace, neboť dostupnost hazardních her je jedním z nejrizikovějších faktorů, který může vést ke vzniku závislosti na hraní. Všem osobám, které budou mít zájem o účast na hazardní hře provozované prostřednictvím technického zařízení, budou provozovatelé povinni zřídit hráčské kontoÚčast na hazardní hře bez registrace nebude možná. Při zřizování hráčského konta musí provozovatel zjistit a ověřit totožnost a věk registrujících osob a umožnit nastavení sebeomezujících opatření.
Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ, které byly v roce 2017 na minimální hodnotě 2061 Kč se od roku2018 zvyšují na 2189 Kč.
Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ, byly v roce 2017 na hodnotě 1906 Kč, v roce 2018 se zvyšují na 2024 Kč, což je zvýšení o 118 Kč.

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ V ROCE 2018
– Zruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (až 6 měsíců). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.
– Rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných 220 000 korun půjde nově o 330 000 korun, což se týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský příspěvek.
– Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7 násobek životního minima. Dále se zvyšují částkypřídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navýšení dávky není třeba žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu automaticky.
 Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017.

Úřady práce –  od 1. ledna se zvyšují maximální částky, které můžete dostat jako podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Nově činí maximální podpora v nezaměstnanosti 16 682 Kč a maximální podpora při rekvalifikaci 18 659 Kč.

 

Myslíte na ochranu životního prostředí, kudy chodíte? Sdílejte své zkušenosti a vyhrajte 1000 EUR!

Jak se dostáváte do práce nebo do školy? Autem, na kole nebo veřejnou dopravou? Naše každodenní chování se odráží na stavu životního prostředí. Je to vaše motivováno snahou o čistší a zdravější prostředí? Zkuste změřit své snahy s ostatními! Přihlaste svůj příspěvek do videosoutěže, kterou vyhlásila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), nejpozději do konce března 2018. Vítězové4 vyhlášených kategorií budou zveřejněni 5. června 2018.

Žádné Komentáře

Okomentovat