Mládeži EU pozor!

09 Úno Mládeži EU pozor!

Víš, že Erasmus+ je rozdělen na několik sektorů a pro nás jako pro mládež je vyhraněno více finančních prostředků než pro dospělé? My se konkrétně řadíme do programu ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI – mimoškolní vzdělávání mládeže a na tento sektor je kladen mnohem větší důraz oproti Erasmus+: Grundtvig – vzdělávání dospělých, kde je shromažďováno pouze 8% financí.

Do jeho obecných cílů se řadí motivace mladých lidí k aktivnímu přístupu, odstraňování bariér a zapojení do společnosti. Nabízí možnost realizovat Vaše vlastní nápady, zvýšit mobilitu a jazykovou vybavenost. Mimo jiné můžeš získat praktickou zkušenost s prací v mezinárodním prostředí. 

Existuje několik projektů, do kterých se lze v rámci EU zapojit:

1) Výměny mládeže

Jedná se o mezinárodní projekt určený mladým lidem ve věku 13-30 let. Vždy figurují minimálně dvě skupiny, které společně pracují na tématu předem určeném, za účelem získání zajímavých zážitků a snahy něco nového se naučit. Pro tebe z toho vyplývají nové znalosti a dovednosti, poznání jiných kultur a především si rozšíříš své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění.

Jak se účastnit?

– Tou jednodušší variantou, jak se takové výměny zúčastnit, je sledovat aktuální nabídky na stránkách Eurodesku, Erasmu+ a nebo potom na webových či facebookových stránkách jednotlivých organizací jako jsme např. my ICM Slaný nebo Tmelník – místo pro mladé. Možnosti jsou nekonečné.

– Pokud bys ovšem měl zájem projevit více iniciativy a máš téma, které chceš dále rozvíjet s různorodou skupinou mladých lidí, oslov jakoukoliv organizaci, která tento projekt zaštítí, najdi si partnery, napište společně žádost a získejte grant na uskutečnění. 

2) Evropská dobrovolná služba

Tato služba ti umožní vykonávat dobrovolnickou činnost v neziskové organizaci EU nebo v jedné z partnerských zemí (např. Švýcarsko) po dobu 2-12 měsíců. Vyjet do zahraničí lze vícekrát na různě dlouho dobu. Podmínkou je, že součet může být maximálně těch 12 měsíců a je to proveditelné jen jednou za život, aby taková příležitost byla umožněna i ostatním uchazečům.

PŘÍKLAD: Vycestuji na 3 měsíce do Belgie, po sléze na 6 měsíců do Německa a nakonec na 3 měsíce do Španělska. Nebo si to můžu vyčerpat jednorázově a jet někam na celý rok.

Hlavním smyslem této služby je, aby se dobrovolník v hostitelské organizaci něco nového naučil, ať už je to cizí jazyk, manuální práce nebo cokoliv dalšího a rozvinul své schopnosti. Na oplátku může dobrovolník přinést do organizace interkulturní rozměr, nové nápady a podněty. 

Jak se účastnit?

– V prvním kroku si musíš najít v databázi EDS českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající organizaci), jakmile budeš mít vysílající organizaci, je na tobě si najít organizaci hostitelskou. Společně pak dáte dohromady náplň projektu a zažádáte o grant. 

– Pokud už jsi členem nějaké české organizace jako tamější dobrovolník, nebo o ní víš z doslechu či bydlíš ve městě, kde se nachází. Může to být pro Tebe jednodušší, protože se na ni můžeš ihned obrátit a začít hledat organizaci hostitelskou. Ne vždy to funguje tak, že si ji vyhledáš a pak společně za určitých podmínek vytvoříte projekt. Hostitelské organizace si projekty vymýšlí samy stejně tak dobu trvání a zveřejňují nabídky online na různých internetových stránkách, kde máš možnost jim odpovědět pomocí emailu. V této oblasti je spoustu uchazečů, a proto není jisté, kdy se ti podaří organizaci natolik oslovit, aby jsi byl vybrán. Já osobně radím kromě odeslání emailu s životopisem a motivačním dopisem také přiložit prezentaci nebo dokonce o sobě natočit video. Je to působivé.

Další výhodou EU pro mládež je EUROPASS!

Pokud se učíš cizí jazyky a chceš si o svých pokrocích a praktických zkušenostech vést záznam, tak tohle je pro tebe skvělá aplikace! Jedná se v podstatě o evropský formát životopisu, který rozlišuje jednotlivé dovednosti cizích jazyků – tedy poslech, čtení, mluvení a psaní. Můžeš si tam také zaznamenat všechny získané certifikáty i všechny dovednosti cizích jazyků, o kterých nemáš žádný doklad. Sebehodnocení probíhá pomocí jazykových úrovní A1-C2. Na stránkách se také můžeš dozvědět jak napsat životopis, motivační dopis a jak se připravit na pohovor.


 

ZAJÍMAVÁ FAKTA NA ZÁVĚR

95% mladých lidí, kteří se zúčastnili projektu v programu Mládež v akci, si zdokonalilo své jazykové znalosti. 

Odjezdem z výměny či dobrovolné služby to nekončí: tři účastníci ze čtyř udržují kontakty s lidmi z cizích zemí i po návratu z projektu.

88% mládežnických pracovníků říká, že získali dovednosti a znalosti, které by nemohli získat v rámci projektů pořádaných na národní úrovni.

Více než třetina účastníků se po projektu hodlá intenzivněji zapojovat do společenského nebo politického života v místě, kde žijí.

80% účastníků se prostřednictvím projektu stalo citlivější k soužití různých kultur v Evropě.

66% účastníků je přesvědčeno o tom, že zkušenost z projektu zvýšila jejich šance na získání zaměstnání. 

 

Užitečné internetové odkazy:

naerasmusplus.cz

eurodesk.cz

ICM Slaný

Tmelník

European Voluntary Service

EVS database

Europass.cz

Zuzana Nerudová, ICM Slaný

Žádné Komentáře

Okomentovat