Erasmus+: Mládež v akci: projektový záměr, žádost o grant, přílohy, akreditace

03 Čvn Erasmus+: Mládež v akci: projektový záměr, žádost o grant, přílohy, akreditace

Projektový záměr

Jestliže jste si již vybrali klíčovou aktivitu pro svůj projekt, zamyslete se nad tím, jak ho zrealizovat a jaké vzdělávací nástroje zvolit. Nejste-li si jisti možnostmi či tím, co vybrat, je tu pro vás Dům zahraniční spolu práce (DZS), aby vám poradil:

1) Semináře

DZS pořádá pro úspěšné i neúspěšné žadatele mezinárodní semináře. Ty vás naučí tvořit projektové kompetence, rozvíjet specifické dovednosti a strategii vzdělávání. Kromě toho vás seznámí i s častými chybami žadatelů.

Semináře vedou profesionální školitelé. Mimo to také DZS vysílá české účastníky na zahraniční semináře s většinovou úhradou jejich finančních nákladů.

Info o plánovaných seminářích najdete zde.

2) Osobní konzultace

Kromě semináře se můžete za pracovníky programu zastavit i osobně a probrat s nimi cokoliv, co vám není jasné. Také vás mohou včas upozornit na vyžadované podmínky programu. Proto je určitě kontaktujte!

3) Regionální konzultanti

Kromě těch pražských konzultantů, můžete navštívit i ty regionální (na úrovni krajů ČR). Pokud je pro vás tedy cesta do Prahy obtížná, zkontaktujte regionální konzultanty.

Jak zažádat o grant

Pokud jste si již vším jisti, můžete zažádat o grant. Předtím si ale musíte svou skupinu či organizaci zaregistrovat na účastnickém portále. Ten, jako nástroj Evropské komise, pro vás vygeneruje PIC, což je unikátní osobní identifikační číslo.

Registrace: – se provádí pouze jednou

– má na starost osoba, která skupinu zastupuje

– je povinná

– je proveditelná pouze tehdy, pokud má uživatel zřízen vlastní přístup do systému ECAS (informace naleznete zde)

Jakmile se úspěšně přihlásíte do systému pod doménou „External“ je možné zadat adresu účastnického portálu: https://ec.europa.eu/education/participants/portal/deskop/en/home.html

Registraci proveďte přes záložku Organisation >> Register Organisation. A provádějte ji česky (tam, kde to jde) a s českou diakritikou.

U neformálních skupin mladých lidí registraci provádí zodpovědná osoba, která ji provede pomocí občanského průkazu, či pasu (jen jedno z toho ale, NE obojí).

Jakmile je registrace hotová, bude vám přidělen devítimístný PIC (zobrazen v systému, ale přijde vám i na e-mail), který budete potřebovat k nahrání dat o žadateli do formuláře žádosti. Nicméně tím vše nekončí:

Přílohy

Aby byla vaše registrace úplná, musíte na portál nahrát dokumenty, které slouží jako přílohy registrace a potvrzují platnost uvedených informací. Jsou to formuláře „První subjekt“ a „Finanční identifikace“. Oba formuláře musí být: – vyplněny

– podepsány

– naskenovány

– v elektronické podobě nahrány do příloh

Dalšími přílohami jsou dokumenty prokazující finanční kapacitu žadatele, a to v případě, že žádá o více než 60 000,- EUR.

Kontrola

Aby bylo vše v pořádku, musí národní agentura státu (to, kde jste se registrovali) vaše údaje zkontrolovat. A pokud se jim nebude něco zdát, můžete být vyzváni k tomu, abyste nějaké údaje upravili či doplnili. Takové úpravy provedete zde: Organisation >> My organisation >> MO (=modify organisation).

Evropská dobrovolná služba – Akreditace organizace

Pokud jste se jako organizace rozhodli zažádat o grant pro Evropskou dobrovolnou službu (EDS), musíte před předložením žádosti zažádat o akreditaci organizace. Tu nemůže získat neformální skupina mladých lidí. Udělení akreditace trvá minimálně šest týdnů a její platnost se váže na podání žádosti v oblasti EDS. Jak vyplnit žádost o akreditaci se dozvíte zde.

Formulář žádosti

Formulář pro vyplňování projektové žádosti se neustále mění. Je proto důležité, abyste si před jeho vyplněním zkontrolovali, zda máte ten správný. Aktuální formuláře naleznete na stránkách programu Erasmus+. Žádost je možné vyplňovat v oficiálním jazyce země či v jazyce anglickém.

Jasmin Ježková

Žádné Komentáře

Okomentovat