ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI – PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ 4. DÍL

02 Lis ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI – PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ 4. DÍL

A už je to tady! Další informace o možnostech mladých lidí v rámci programu Erasmus +. A tentokrát konečně o Evropské dobrovolné službě (EDS).

Co to je?

V rámci EDS se mohou mladí lidé zapojit do dobrovolnických projektů a podílet se tak na každodenní práci vybraných organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží, sportu, mediální činnosti, kultuře, ekologii, sociální práci apod.

Cílem projektu je posílení zkušeností a dovedností mladých lidí. Jejich schopnost tolerance a solidarity. A celkově jim umožnit profesní a osobní růst.

Dobrovolník

Kdo může být EDS dobrovolníkem?

– kdokoliv ve věku od 17 do 30 let

– studenti, absolventi i pracující

– osoby zdravé i ty se zdravotním omezením

– může vyjet sám, ale i v rámci skupiny (až 30 dobrovolníků v rámci jednoho projektu)

Na jak dlouho?

– na 2 až 12 měsíců

– v případě, že je v projektu obsaženo 10 dobrovolníků a více (nebo dobrovolník s omezenými  příležitostmi) může EDSka trvat od 2 týdnů do 12 měsíců

Kolikrát?

– dobrovolník se může EDS projektu zúčastnit pouze JEDNOU (výjimku tvoří ti, kteří vyjeli na max. 2 měsíce)

Odkud? Kam?

– dobrovolník z programové země může vyjet do jiné programové země, i do sousední země partnerské

– dobrovolník ze sousední partnerské země může vyjet pouze do programové země

Koordinátor

Koordinátorem je vždy pouze programová země, žádost o grant podává akreditovaná organizace jménem všech ostatních za celý projekt.

Organizace

Organizace v projektu EDS jsou dvě: vysílající a hostitelská.

Vysílající organizace se stará o praktické záležitosti týkající se výjezdu dobrovolníka. Navíc podporuje svého „vyslance“ ve všech fázích projektu a s hostitelskou organizací zajišťuje dobrovolníkovi pojištění.

Hostitelská organizace připravuje EDS aktivity, zajišťuje ubytování a stravu. Dále podporuje dobrovolníka v oblasti jazykové (online kurz, jazykový kurz), osobní (zajištění osobního mentora/ky, který/á pomáhá dobrovolníkovi s integrací i osobními problémy) a administrativní.

Národní agentury nebo regionální informační centra navíc zajišťují pro dobrovolníky povinná školení i hodnotící setkání na začátku, v průběhu i po skončení EDS projektu.

Jaké výdaje pokryje grant EDS?

– náklady na cestování

– ubytování, stravu

– pojištění

– jazykový kurz

– kapesné

– náklady, které pokrývají speciální potřeby pro osoby s omezenými příležitostmi

– mimořádné výdaje (víza, očkování…)

– organizační podpora pro zapojené organizace

Jak se vybírá dobrovolník?

Pokud se chcete stát dobrovolníkem, najděte si vhodnou vysílající organizaci a zároveň si zkuste vyhledat i organizaci hostitelskou (nebo si nechte poradit). Organizace najdete na těchto adresách: 1, 2, 3. A zkontaktujte je.

Poté si organizace vybírají mezi vámi a dalšími dobrovolníky. Většinou pomocí životopisu a motivačního dopisu. Některé organizace se rozhodují také na základě on-line dotazníku či rozhovoru přes skype.

Pokud se chcete EDSky zúčastnit, kontaktujte ICM Slaný! (info@icmslany.cz)

Jasmin Ježková

Žádné Komentáře

Okomentovat