ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI – PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ 2. DÍL

22 Srp ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI – PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ 2. DÍL

V této části seznamování s projektem Erasmus+ se zaměřím na Klíčové akce – projekty mobilit a konkrétně na výměny mládeže.

Co to je

Výměny mládeže je projekt, při němž se setkávají dvě a více skupin mladých lidí ze zahraničí a společně pracují na nějakém projektu po dobu až 21 dní. Hlavním důvodem pro pořádání těchto výměn je pokus posílení demokracie, tolerance a zboření stereotypů. Projekt má být neformální vzdělávací aktivitou.

Koordinátor

Tady je důležité zmínit, že žádost o grant podává vždy pouze jedna skupina či organizace, které se říká koordinátor (a to za všechny ostatní partnery). Ten má za celý projekt formální odpovědnost, vede finance atd.

Dva typy organizací

Ve výměně mládeže jsou dva typy organizací – vysílající a hostitelská. Vysílající organizace má na práci zajistit cestu, vízum, letenky, dostatek účastníků apod. Hostitelská organizace zajišťuje účastníky „na druhé straně“, poskytuje ubytování, přijetí apod. Kromě toho se ještě stará o program, nicméně by se na něm měla nejdříve dohodnout s organizací vysílající.

Kdo

Žádost o uskutečnění projektu může podat jen organizace z programových zemí (viz minulý článek, 1. díl). A mohou to být: nestátní nezisková organizace, nevládní organizace, sociální podnik, veřejný orgán na místní i regionální úrovni, neformální skupina mladých lidí, nevlídná organizace působící na evropské úrovni apod.

Věkový rozsah účastníků výměny musí být od 13 do 30 let.

Jak dlouho, kolik

Projekt může trvat po dobu 3 až 24 měsíců, aktivita sama po dobu 5 až 21 dní.

Počet účastníků výměny musí být od 16 do 60 mladých lidí. A z toho minimální počet účastníků je 4 na jednu skupinu + vedoucí, který je starší 18 let.

Financování

Jak již bylo řečeno, při výměně mládeže můžete požádat o grant. Z něj můžete poté čerpat peníze na cestovní výdaje, víza, očkování, ubytování, stravu, kancelářské věci potřebné pro realizaci aktivit apod.

Projektová žádost

V brožurce, která popisuje Erasmus+, lze najít rady ohledně psaní projektové žádosti a výběru projektových partnerů. Pokud se tyto rady potřebujete nebo chcete dozvědět, vyhledejte nejbližší ICM a o brožurku požádejte. Nebo ji zkuste najít online.

Jasmin Ježková

Žádné Komentáře

Okomentovat