Erasmus+: Mládež v akci – Podmínky realizace projektů 1. díl

07 Čvc Erasmus+: Mládež v akci – Podmínky realizace projektů 1. díl

Každý projekt, který si v rámci programu vymyslíte, musí splňovat určitá kritéria. Ta souvisí s druhem projektu i aktivitou, kterou zamýšlíte. Důležitým kritériem je výběr účastníků a partnerů.

Účastníci a partneři

Projektu se můžou zúčastnit mladí ve věku od 13 do 30 let (u EDS je to až od 17), pracovníci s mládeží a pracovníci organizací, které působí v oblasti práce s mládeží.

Projekty jsou většinou uzavřeny mezi dvěma organizacemi z různých zemí. O projekt žádá pouze jedna organizace, a to v zemi, kde má trvalé sídlo. Tato organizace je pak „vedoucí“, přijímá grant a podepisuje smlouvu.

Projekt v rámci programu Erasmus+ nemůžete uzavřít s jakoukoliv zemí, nýbrž se musíte držet seznamu zemí, které se mohou do projektů zapojit. Tyto země se dělí do dvou kategorií: Programové země a Partnerské země.

Programové země

Programové země tvoří členské státy EU (i jejich zámořská území) + země mimo EU, které jsou ale v Evropě a další spolupracující země. Mezi tyto země patří:

Belgie

Irsko

Maďarsko

Rakousko

Turecko

Bulharsko

Island

Makedonie

Rumunsko

ČR

Itálie

Malta

Řecko

Dánsko

Kypr

Německo

UK (?)

Estonsko

Lichtenštejnsko

Nizozemsko

Slovensko

Finsko

Litva

Norsko

Slovinsko

Francie

Lotyšsko

Polsko

Španělsko

Chorvatsko

Lucembursko

Portugalsko

Švédsko

Důležité: Žadatelská („vedoucí“) organizace MUSÍ pocházet z některé z (uvedených) programových zemí.

Partnerské země

Partnerské země je označení těch, které jsou partnery celého programu Erasmus +. Mezi tyto země patří sousední země EU a další státy. Jmenovitě to jsou:

Albánie Gruzie Palestina
Alžírsko Izrael Rusko
Arménie Jordánsko Srbsko
Ázerbájdžán Kosovo Sýrie
Bělorusko Libanon Tunisko
Bosna a Hercegovina Libye Ukrajina
Černá Hora Maroko (omezeně) Švýcarsko
Egypt Moldavsko

Specifickými partnerskými zeměmi jsou v Klíčové akci 2 také další země světa.

Na webu najdete jednotlivé organizace

Jednotlivé organizace a země, se kterými můžete spolupracovat, najdete pomocí evropských portálů.

Jasmin Ježková

Žádné Komentáře

Okomentovat