Newsletter plný super novinek

01 Úno Newsletter plný super novinek

NOVINKY

Druhý ročník soutěže #euFilmContest o cestu do Cannes

Kreativní Evropa MEDIA spustila 2. ročník celoevropské soutěže #euFilmContest pro všechny milovníky evropských filmů, jejíž 10 nejúspěšnějších účastníků bude mít možnost vyhrát cestu na filmový festival v Cannes v květnu 2018.

Soutěž potrvá až do 18. března 2018 a účastníci budou odpovídat na 18 otázek týkajících se filmů nebo jiných audiovizuálních děl podpořených programem Kreativní Evropa MEDIA.

Veřejná konzultace o budoucnosti financování EU

Evropská komise v roce 2018 předloží návrhy všech svých finančních programů po roce 2020, včetně programu MEDIA. Proto vyhlásila sérii veřejných konzultací, v nichž mají všichni zainteresovaní jednotlivci i organizace možnost vyjádřit svůj názor na budoucnost EU programů. Programy na podporu audiovizuálního průmyslu pokrývá Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility, která bude otevřena do 8. března 2018.

European Film Forum na Berlinale

První European Film Forum v roce 2018 proběhne v rámci Berlinale v pondělí 19. února 2018 (10-18,15h) v hotelu Ritz-Carlton (Potsdamerplatz 3).
Tématem dopoledního bloku bude budoucnost programu MEDIA (The future of MEDIA: connecting Europeans through films), odpoledne bude následovat blok organizovaný společně s Evropským inovačním a technologickým institutem a prezentace projektů podpořených programem KE MEDIA.

IDF hledá koordinátora Ex Oriente Film a PRInstitut dokumentárního filmu (IDF) hledá nové kolegy na 2 pracovní pozice: koordinátor Ex Oriente Film a East Doc Forum a PR pracovník. Uchazeči se mohou hlásit  do 31. 1. 2018.

Scenáristická soutěž FILMOVÉ NADACEFILMOVÁ NADACE vyhlásila další ročník scenáristické soutěže pro rok 2018 v kategorii „literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář“.  Žádosti mohou posílat autoři – fyzické osoby s trvalým bydlištěm v ČR se scénářem, u něhož do data uzávěrky nebyla zahájena realizace.
Uzávěrka pro posílání žádostí: 28. února 2018

FINANCOVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY

Videohry
EACEA/24/2017 – Podpora vývoje videoherPodpora vývoje a přípravy narativních videoher určených pro komerční distribuci.
Uzávěrka: 8. 3. 2018

Koprodukční fondy
EACEA/16/2017 – Podpora mezinárodních koprodukčních fondů
Podpora koprodukčních fondů, jejichž hlavní aktivitou je podpora mezinárodních koprodukcí.
Uzávěrka: 6. 3. 2018

Další aktuální výzvy 

Development
EACEA/23/2017 – Vývoj projektových souborů (Slate Funding)
Podpora producentské a scenáristické přípravy souboru 3 – 5 audiovizuálních děl je určena středně velkým evropským nezávislým produkčním společnostem, které již mají zkušenosti na mezinárodní úrovni a finanční kapacitu vyvíjet několik projektů současně. K souboru projektů je možné (nepovinně) přidat i jeden krátký film (podpora začínajícího talentu).
Uzávěrka: 6. 2. 2018

Přístup na trh
EACEA/18/2017 – Podpora přístupu na trh
Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra, databáze a další propagační aktivity.
Uzávěrka: 15. 2. 2018

Online distribuce
EACEA/13/2017 – Podpora online distribuce
Podpora marketingu, brandingu a distribuce evropských audiovizuálních děl jinde než v kině a podpora nových způsobů distribuce vedoucí k ustavení nových obchodních modelů.
Uzávěrka: 5. 4. 2018

Development
EACEA/22/2017 – Vývoj jednotlivých projektů
Podpora producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl.
Uzávěrka: 19. 4. 2018

TV Programming

EACEA/21/2017 – Podpora televizních programů

Podpora koprodukce a vysílání televizních programů primárně určených pro televizní vysílání na mezinárodní úrovni.
Uzávěrka: 24. 5. 2018

Distribuce
EACEA/12/2017 – Selektivní podpora distribuce
Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech.
Uzávěrky: 14. 6. 2018

Festivaly
EACEA/17/2017 – Podpora filmových festivalů
Podpora audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film.
Uzávěrka: 26. 4. 2018 (pro festivaly konající se v období mezi 1. 11. 2018 a 30. 4. 2019)

Filmová výchova
EACEA/14/2017 – Podpora filmové výchovy
Podpora projektů zlepšujících vzájemnou spolupráci evropských iniciativ filmové výchovy a zvyšujících přínos evropských audiovizuálních děl ve vzdělávání (včetně katalogů vybraných filmů).
Uzávěrka: 1. 3. 2018

Výsledky

EACEA/18/2016 – Automatická podpora distribuce (uzávěrka 28. 4. 2017)
V této výzvě získali evropští distributoři za prodané vstupenky na zahraniční evropské filmy v roce 2016 celkem 23 999 861 EUR.

TRAINING

dok.incubator

Mezinárodní workshop pro dokumentární filmy určený pro projekty ve stádiu hrubého střihu. Osm vybraných mezinárodních týmů ve složení režisér, střihač a producent během tří týdenních workshopů v průběhu 6 měsíců intenzivně pracují na střihu, marketingové a distribuční strategii, s cílem najít pro svůj film nejlepší způsob vyprávění a oslovit diváky po celém světě.
Uzávěrka: 31. 1. 2018

!FLAB: Interactive Factual Lab

!FLAB (Interactive Factual Lab) je nový vzdělávací program zaměřující se na vývoj interaktivních dokumentárních projektů (webdoc, aplikace, VR, hra). Skládá se ze dvou workshopů – Story Booster (vývoj nápadu) a Prototype Booster (vývoj digitálního prototypu, prezentace projektu před panelem profesionálů).
Uzávěrka: 11. 2. 2018

SOURCES 2 Script Development Workshop

Workshop pro scenáristy a skupiny scenáristů, producentů nebo režisérů s projektem celovečerního hraného nebo dokumentárního filmu. Probíhá formou osobních i týmových konzultací i následné spolupráce s lektorem, zahrnuje 7denní rezidenční workshop, tříměsíční konzultace při přepisování scénáře a follow-up session (1 den/projekt).
Uzávěrka: 1. 3. 2018

ESoDoc – European Social Documentary

Mezinárodní vzdělávací program zaměřený na vývoj dokumentárních filmů se sociální tematikou je určen dokumentaristům a producentům, pracovníkům neziskových organizací a producentům z oblasti nových médií a cross-médií, kteří chtějí zvětšit dopad svých dokumentárních a crossmediálních projektů. Program se skládá ze 3 týdenních workshopů v průběhu 6 měsíců.
Uzávěrka: 2. 3. 2018

European TV Drama Lab

Vzdělávací program zabývající se základními prvky úspěšného dramatického televizního seriálu. Účastníci budou mít možnost získat vědomosti od nejlepších expertů z Evropy a USA a účastnit se diskusí (think tanks) o tom, jak lze tyto vědomosti adaptovat pro evropský trh. Skládá se ze 2 modulů.
Uzávěrka: 5. 3. 2018

MFI Script 2 Film Workshops

Vzdělávací program pro týmy scenáristů a producentů s projektem celovečerního filmu, TV seriálu, webového seriálu nebo transmediálním projektem. Zaměřuje se především na vývoj scénáře (podrobná analýza a přepisování scénáře až do finální verze), ale také na další aspekty vývoje projektu (pitching, financování, produkční strategie atd.).
Uzávěrka: 6. 3. 2018

Serial Eyes

Osmiměsíční intenzivní vzdělávací program zaměřující se na psaní a produkování TV seriálů. Předpoklady pro přihlášení: doporučený věk 25 – 35 let, alespoň jeden napsaný nebo vyprodukovaný hraný projekt, vlastní námět na TV seriál, znalost TV prostředí. Writer’s room workshop, analýza struktury TV seriálů, TV průmysl v USA a Evropě, dánský TV model, vývoj vlastního námětu, showrunning, pitching, produkce a mezinárodní financování, trh a potřeby TV stanic, psaní pilotního dílu vlastního námětu.
Uzávěrka: 15. 3. 2018

CICAE: Art Cinema = Action + Management

Kurz zaměřený na rozvoj dovedností pro vedení artového kina. Ekonomické, právní aspekty, specifika programování pro děti, uvádění klasických a krátkých snímků a další témata. Možnost navazování kontaktů a akreditace na mezinárodní filmový festival v Benátkách. Kurz je rozdělen pro dvě skupiny: Juniors Session (7-denní workshop) a Executives Session (5-denní workshop).
Uzávěrka: 16. 3. 2018

NETWORKING

Visegrad Animation Forum

Pitching forum organizované ve spolupráci s Mezinárodním festivalem animovaných filmů Anifilm v Třeboni. Animované projekty ve fázi vývoje mohou soutěžit ve dvou kategoriích: krátký film (do 20 min.) a seriál/TV speciál (webové a TV seriály nebo filmy nad 20 min). Součástí fóra je lektoring projektů za účasti odborníků z Cartoon Fora, networková fóra a možnost prezentovat svůj projekt před odborným publikem a profesionály z televizí střední a východní Evropy.
Uzávěrka: 31. 1. 2018

Séries Mania European Project and Talent Forum

Koprodukční fórum v rámci festivalu Séries Mania (27. 4. – 5. 5. 2018) věnovaného TV seriálům. Fórum je určeno pro projekty hraných seriálů, mající min. 4 epizody s min. délkou 26 min; přednost dostanou projekty, které již mají podporu TV stanice ve své zemi nebo mezinárodního distributora.
Uzávěrka: 23. 2. 2018 

European Short Pitch 2018 – Works-in-Progress

3. ročník pitching fora věnovaného postprodukci, které je součástí koprodukčního fora European Short Pitch věnovaného krátkým filmům. Určeno pro 4 vybrané projekty krátkých filmů (works-in-progress).
Uzávěrka: 24. 2. 2018 

Copyright © 2018 Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA, All rights reserved.
Newsletter Kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA

Our mailing address is:

Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp

Žádné Komentáře

Okomentovat