AUTISMUS: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

O projektu

Dvě organizace, jeden cíl: více možností pro mladé lidi s autismem.

ICM Slaný a SPOSA Bratislava se rozhodli sdílet know-how o práci s autismem a o výměnách mládeže ve dvou setkáních – ve Slaném a v Bratislavě.

Co je SPOSA a co do projektu přináší?

SPOSA – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – je mimovládna organizácia, rodičovské občianske združenie založené v roku 1994, ktorého cieľom je zlepšovať podmienky života ľudí s autizmom a ich rodín. SPOSA Bratislava dlhodobo pôsobí v oblasti zvyšovania povedomia o autizme, v projektoch zameraných na priamu pomoc osobám s autizmom, napríklad cez úspešný projekt ‚Autisti v práci‘ a iné, už roky organizuje komunitné inkluzívne letné tábory a zimné pobyty pre rodiny a prevádzkuje komunitné centrum v Bratislave. V komunitnom centre pôsobia dobrovoľníci z Európy, ktorí prichádzajú vrámci programu EÚ, Európskej dobrovoľníckej služby, a ktorí aktívne pomáhajú rozvíjať našich priateľov s autizmom, klientov komunitného centra.
Pracovníci ze SPOSA Bratislava uvedou nás z ICM do světa autismu, pomohou nám pochopit základní informace o práci s mladými lidmi s autismem, umožní nám setkat se s lidmi na spektru a vyslechnout si jejich příběhy, vezmou nás na chráněná pracoviště a nechají nás vyzkoušet si simulátor autistické reality. To vše, aby nám pomohli pochopit, o čem je autismus a jak se s mladými lidmi na spektru dá pracovat.
Co do projektu přináší ICM Slaný pod DDM „OSTROV“?
Naše zkušenosti s plánováním a organizací výměn mládeže. Těch máme za sebou už spoustu, včetně inkluzivních výměn mládeže třeba s účastníky z Palestiny nebo z Arménie. A protože věříme, že organizace jako je SPOSA by měli dostat všechnu podporu, kterou dostat mohou, chceme jim i my předat naše know-how a výměnách mládeže.
K čemu to bude dobré?
Nenecháme to jen u sdílení, v plánu je v rámci našich setkání dát dohromady konkrétní projekt výměny mládeže, o který pak společně zažádáme. I do budoucna bychom pak rádi spolupracovali na dalších projektech, abychom mladým lidem s autismem poskytli co nejvíce možností se potkat v mezinárodním prostředí a prožít Erasmáckou realitu na vlastní kůži.
Jak to bude probíhat?
Nejprve se všichni společně setkáme v Bratislavě a zhruba dva měsíce potom zase u nás ve Slaném.
Program Erasmus+ 
Celá akce je možná zejména díky finanční podpoře projektu Erasmus+, který naše setkání spolufinancuje.
Report z první návštěvy v Bratislavě:
23. – 27. 3. se v Bratislavě sešly dvě organizace s jedním cílem. DDM Ostrov SLANÝICM Slaný a SPOSA Bratislava spolu sdílely vše kolem autismu. Za tyto dny jsme stihly navštívit dvě inkluzivní pracoviště, vyslechnout si prezentaci o autismu, vyzkoušet si simulátor autismu a navštívit centrum volného času. Ale hlavně jsme se potkali s mladými lidmi na autistickém spektru, kteří by se chtěli účastnit výměny mládeže, kterou plánujeme napsat a podat v říjnovém termínu. Během schůzky jsme zodpověděli všechny otázky a udělali jsme brainstorming témat, o které by tito mladí lidé měli na výměně zájem.
Vše probíhalo v krásné atmosféře a setkání jsme končili unavení, ale zároveň plní nového elánu a motivace ❤ A co dál? Setkání v Čechách a příští léto výměna mládeže. Držte nám palce!! :))
Za umožnění konání akce díky projektu Evropský sbor solidarity EU a Dům zahraniční spolupráce – DZS

Report z druhé návštěvy ve Slaném:

19. – 22.4.2022 proběhlo druhé setkání se SPOSA Bratislava.
Tentokrát jsme se připravovali na výměnu mládeže, která bude zahrnovat i šest účastníků na autistickém spektru. Dali jsme dohromady cíle, aktivity a výstupy, ale také jsme se jeli podívat na ubytování a na místa, které bychom mohli v rámci výměny navštívit – třeba koně v Královicích nebo Invisible Exhibition – Neviditelná výstava.
No a kromě práce jsme si užili také keramiku, společné vaření a krásné chvilky ve Slaném i v Praze ❤
Díky za všechny vzpomínky a my se nesmírně těšíme na další spolupráci!!

Výstup projektu – brožura o autismu:

Kontakty na partnery projektu:

ICM Slaný: www.icmslany.cz, facebook.com/icmslany , sirin@icmslany.cz

SPOSA Bratislava: www.sposa.sk, facebook.com/sposa.bratislava, sposa.bratislava@gmail.com

Kategorie
Aktuální projekty
Žádné Komentáře

Omlouváme se, komentáře jsou v této době vypnuté.