ADAPTAČNÍ KURZY PRO PRVÁKY

O projektu

Všem středním školám ve Slaném a v okolí nabízíme adaptační programy pro žáky prvního ročníku. Kurzy mohou být několikahodinové až několikadenní, záleží na preferenci Vaší školy.

Adaptační programy slouží ke vzájemnému seznámení nových studentů školy v prvních ročnících a cílem je podpořit rozvoj skupiny a posílit pozitivní vztahy. Program cílí především na spolupráci v kolektivu a pěstování přátelských a otevřených vztahů mezi studenty. Adaptační program by měl žáky dovést ke zvládání týmové spolupráce a komunikace. Těchto cílů dosahujeme především pomocí teambuildingových her a aktivit.

Program vedeme celkem v několika blocích, kdy se především věnujeme vzájemnému seznámení, týmové spolupráci, soudržnosti skupiny, prevenci šikany, zvládání konfliktů a vytváření společné vize třídy. Na konci kurzu nabízíme také zpětnou vazbu o dynamice třídy pro třídního pedagoga.

Níže se můžete podívat na fotografie a video z již proběhlých kurzů na SOU Slaný (denní kurz) a OA Slaný (týdenní kurz).

 

Kategorie
Aktuální projekty
Žádné Komentáře

Omlouváme se, komentáře jsou v této době vypnuté.