VÝMĚNA MLÁDEŽE WORK IT OUT SE ŠPANĚLSKEM, ŘECKEM A ČESKEM

O projektu

V týdnu od 24.8.2019-1.9.2019 jsme s partnerskými organizacemi Řeckem a Španělskem pořádali výměnu mládeže. Naším cílem bylo podpořit mládež, aby si byla vědoma svých talentů a své jedinečnosti a snáze si tak našli práci, která jim bude vyhovovat. Vytvořili jsme bezpečný prostor, ve kterém účastníci mohli lépe poznat sami sebe i ostatní ve skupině – a díky tomu si zvolit pro sebe vhodnou profesní dráhu, která je bude bavit a naplňovat. Zároveň jsme nahlédli pod pokličku diskriminace: co to je, kde a komu se děje a co proti tomu můžeme udělat.

Dopolední aktivity jsme propojovali s teorií o temperamentech: sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Účastníci si vyzkoušeli každý den jiný druh aktivit, pojící se více méně s jedním z temperamentů: např. den melancholika jsme dělali výtvarné a další umělecké aktivity, hráli jsme na hudební nástroje a celkově se věnovali klidným aktivitám  vs. v den cholerika jsme se věnovali sportům, soutěživým hrám, atp. Účastníci měli za úkol pozorovat, které „dny“, tedy který typ aktivit je jim nejpříjemnější, ve kterých vynikají a kde se naopak ještě mají co učit. To účastníkům napovědělo, jaké jsou jejich silné a slabší stránky, ale také jaký druh zaměstnání by pro ně byl ideální. Věnovali jsme se také práci s podvědomím a hodně jsme reflektovali a sdíleli.

V dopoledních hodinách jsme se pak lehce oddálili od sebe samých a podívali jsme se do světa druhých – těch, kteří jsou často neviditelní – do světa diskriminovaných. Postupně jsme probrali diskriminaci na základě náboženského přesvědčení, na základě etnicity, na základě sexuality, genderovou diskriminaci, a konečně také diskriminaci lidí se zdravotními a psychickými problémy. Používali jsme různé metody od práce ve skupinkách po divadelní scénky (tzv. divadlo utlačovaných) a společné sdílení ve skupině, kdy účastníci otevřeli a sdíleli vlastní příběhy a zážitky, což byl jeden z emocionálně nejnabitějších momentů výměny, který v mnohých účastnících zažehl skutečnou touhu něco na dané situaci změnit.

Každý večer jsme pak věnovali reflexi celého dne a našich SMART cílů, které jsme si stanovili každý pro sebe na začátku projektu. A po večeři už jsme se věnovali národním večerům, kdy každá z národních skupin připravila prezentaci, jídlo a aktivity ze své rodné země. Svůj večer měl také náš dobrovolník Alessandro, který nám na projektu pomáhat. A konečně ke konci projektu někteří účastníci dobrovolně sdíleli své vlastní know-how a zábavné aktivity s ostatními účastníky (učili jsme se tančit španělské tance, něco o historii, prima skupinové hry a další).

Výstupem projektu byly jednak fotografie a videa z projektu, účastníci ale také vytvořili workshopy pro střední školy a univerzity ve svých zemích, kde prezentovali své zážitky z Erasmu+ a zároveň i to, co se naučili:

Vyjádření účastníků o projektu v češtině:

„WORK IT OUT“ názory účastníků v češtině

a v angličtině: http://www.icmslany.cz/projekt/youth-exchange-work-it-out-participants-view/

 

Partneři projektu:

Czech Republic: DDM OSTROV Slaný – ICM Slaný

Spain: IDEA Alzira – Ayuntamiento de Alzira

Greece: E.NO Greece 

Kategorie
Minulé projekty
Žádné Komentáře

Okomentovat