výměna mládeže You are the world

O projektu

 

 

Již potřetí, tentokrát ve spolupráci s Kladnem, uspořádalo ICM Slaný mezinárodní výměnu mládeže, financovanou z projektu Erasmus+ Evropské Unie. Partnerem projektu byla arménská organizace Armenian Open Society, organizace založená naším bývalým EVS dobrovolníkem Levonem.

Ve dnech 15. až 25.9. se v Haškovcově Lhotě v Jižních Čechách setkali mladí motivovaní lidé z České republiky a Arménie. Celá akce nesla název „We are the world“ a měla za úkol ukázat mladým lidem, že právě oni mohou různými způsoby změnit svět kolem sebe.

Bohatý program startoval každý den energizerem v podobě různých her, které mezi účastníky skvěle zbořily počáteční zdráhání. V prvních dnech se program zaměřoval zejména na seznamování a získávání důvěry, hrály se tzv. name games, pro snadnější zapamatování jmen a tzv. trust games neboli hry důvěry. Po celou dobu projektu mohli účastníci vše sdílet, například očekávání, přání a strachy.

Hlavním jazykem byla angličtina, dalším velkým bodem výměny bylo ovšem prolnutí arménské a české kultury, díky čemuž se od sebe účastníci navzájem naučili spoustu slovíček. V rámci přiblížení obou kultur se také hrálo divadlo z české a arménské historie, účastníci vytvářeli prezentace a diskutovali o rozdílech ve svých zemích. Celé to završil „national evening“, během kterého se podávaly typické české a arménské lahůdky, zpívaly se národní hymny a tancovaly národní tance.

Zhruba v polovině se program začal zaměřovat na své hlavní téma, a sice jak může mladý člověk změnit svět kolem sebe. Účastníci si stvořili svůj vlastní, ideální stát, ve kterém žili po zbytek pobytu. Vytvářelo se od základu a kreativitě se meze nekladly, vznikli tak zcela nová vlajka, hymna, abeceda, národní tanec a pozdrav. Nově založený stát dostal jméno Noneedia, protože v něm není potřeba ničeho. A abychom o ideálním jen nemluvili, ale také něco udělali, rozdělili jsme se na dvě skupiny, které:

  • uklidili okolí místní řeky, vyvěsili cedule s prosbou o udržování čistoty a umístili do okolí odpadkové koše,
  • navštívili místní dům seniorů a vzali je na procházku, zazpívali jim české i arménské písničky a pomohli ošetřujícím sestřičkám s dotazníky, co by senioři od domova ocenili.

Video o projektu:

 

Fotogalerie:

Kategorie
Minulé projekty
Žádné Komentáře

Okomentovat