VÝMĚNA MLÁDEŽE BACK TO NATURE

O projektu

Je výměnný program, který se uskutečnil v termínu 9.7.-17.7.2023 na Statku Luníkov, Žižice – zdarma díky podpoře programu Erasmus+ / pro mládež od 18-30 let / pro Čechy, Arménce, Ukrajince a Řeky.

Témata projektu byly Příroda a Mindfulness.

Účastníci tady měli příležitost společně otevřít environmentální témata, která je zajímají, sdílet aktuální situaci ve svých zemích s ostatními a během projektu vytvořili proaktivní výstupy (například ve formě koláže, videa, divadla, workshopů atd. viz níže), které šíří dál ve své zemi po příjezdu z výměny mládeže a napomáhají tak dále v osvětě ochrany přírody.

V rámci tématu Mindfulness jsme spolu probrali a vyzkoušeli různé techniky pro duševní hygienu (jako například sebereflexe, sebeuvědomování, aktivní meditace, Wim Hof dýchání, ranní stránky, jógu atd.). Celkově se vytvořila moc příjemná atmosféra, kde navíc účastníci sdíleli své osobní a kulturní příběhy ze svých zemí a bylo moc inspirující a obohacující se tak dotknout osobních příběhů mladých lidí z jiných koutů země jako například z Ukrajiny a vnímat jejich aktuální situaci, či z Arménie nebo Řecka.

 

FOTOGALERIE PROJEKTU:

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

  1. Účastníci se naučili nejméně 10 principů, jak zlepšit environmentální situaci ve svém každodenním životě. Tento výstup pro zpracování si vybrala ukrajinská skupina a to ve formě prezentace, jejíž obrázky zde zveřejňujeme a tyto obrázky jsme i sdíleli na FB ICM Slaný pro větší osvětu k zlepšení enviro. situace:

 

 

2. Výstupem bylo naučit účastníky výměny mládeže aspoň pěti well-being technik, které mohou využít v každodenním životě pro udržení si duševní a mentální pohody a předcházení stresu. Tento výstup si vybrala řecká skupina, která to zpracovala ve formě prezentace a využila fotek, které byly uskutečněné během praktikování těchto aktivit v průběhu výměny mládeže. Každá technika je zde i popsaná, aby si ji mohl kdokoliv vyzkoušet. Opět obrázky tohoto výstupu jsme zveřejnili na FB ICM Slaný, aby kdokoliv si to mohl vyzkoušet:

 

 

3. Arménská skupina účastníků si vybrala jako svůj výstup zpracování motivačního a inspirujícího videa k tématu mental health, které má za cíl motivovat k seberozvoji a práci na sobě. Jen minimální poslední kousek videa tady chybí, protože celé video nebylo možné nahrát z důvodu kapacity webu. Nicméně tohle video jsme také sdíleli na FB ICM Slaný a tohle video také sdílela naše Arménská organizace na svém FB profilu:

 

 

4. A poslední česká skupina účastníků výměny mládeže si vybrala ztvárnit téma Mindfulness v kreativní formě kolážové brožůry, jejíž obrázky byly také sdíleny na FB ICM Slaný:

 

 

5. Účastnící výměny mládeže získali základní informace k duševním problémům jako jsou panické ataky, úzkosti atd. Jak jednat a jak danému člověku pomoci. Tato aktivita se realizovala formou příběhu různých osob, které měli tyto duševní problémy a účastníci ve skupinách měli dotyčného namalovat, popsat a pak přijít se svým vlastním návrhem, jak by v dané situaci jednali a tu danou osobu podpořili. Sdíleli zde i své zkušenosti z okolí a tak jsme se mohli inspirovat navzájem.

 

6.  Na závěr výměny jsme uskutečnili závěrečný rituál a sdílení, kde každý účastník řekl nahlas slib sám sobě a slib přírodě, který byl spojený s jednou jednoduchou praktickou věcí, kterou začne nyní po výměně uskutečňovat pravidelně ve svém životě, jakmile se vrátí domů z výměny mládeže. A to s cílem zlepšit enviro. situaci a svou duševní hygienu ve svém životě.

 

 

7. Každá národní skupina si měla vybrat jakou jednu aktivitu zrealizují po výměně mládeže zpět ve své zemi. Stačilo vybrat jednoho účastníka z národní skupiny, který bude zodpovědný za uskutečnění aktivity ve své zemi:

 

* Česká skupina si vybrala úklid v okolí Slaného a zapojit do této akce svoje vrstevníky, přátelé, známé a veřejnost obecně.

* Česká skupina si také vybrala zrealizovat workshop ve spolupráci s ICM pro studenty středních škol (Obchodní akademie a Gymnázium Slaný) a vnést tak informovanost o příležitostech mezinárodních výměn mládeže – projektů Erasmus+ mezi mladé lidi.

* Řecká a Ukrajinská skupina si vybrala vytvořit video z materiálů z výměny mládeže (z fotek a krátkých videí). Tento materiál si pořídili sami účastníci během probíhající výměny mládeže a video vytvořili až po ukončení akce až ve své zemi. Účastníci z obou zemí během tvoření videí mezi sebou komunikovali online a finálně vytvořili tyto dvě videa – viz. níže. Cílem bylo šířit informovanost o příležitosti Erasmus+ mezi mladé lidi a také to sdílet na sociálních sítích.

* Arménská skupina se rozhodla sdílet video na téma Mental health na svých sociálních sítích a tak motivovat a inspirovat ostatní, že vždy existuje cesta, jak nabýt znovu svou duševní a mentální rovnováhu + sdílet svoje zkušenosti z výměny mládeže se svými vrstevníky.

 

***************************************

Výstup české skupiny:

1. Úklid lesoparku Háje ve Slaném. Čeští účastníci výměny mládeže zrealizovali úklid ve Slaném, kam přizvali svoje přátelé a známé a vnesli tak do své komunity ohleduplný přístup ke svému okolí a přírodě, která nás tady obklopuje. Že nám to není lhostejné a že každý může aktivně přispět k péči o své prostředí:

 

 

2. Prosinec 2023: Workshopy na našich lokálních středních školách (Obchodní akademie a Gymnázium Slaný), kde jsme studenty 3. ročníku (celkem 121 studentů) seznámili s možností se účastnit našich budoucích mezinárodních výměn mládeže – projektů Erasmus+ a také možnosti vycestovat v rámci dobrovolnické činnosti do zahraničí díky programům ESS:

 

 

3. Duben 2024: Workshopy Evropské projekty na středních školách pro studenty Obchodní akademie a Gymnázia, kde jsme i další studenty tentokrát 4. ročníku (celkem 75 studentů) informovali o výměnách mládeže, kterých se studenti mohou zúčastnit. Studenti měli rovnou i možnost si na tomto workshopu vyzkoušet nějaké anglické hry, které probíhají na výměnách, aby rozpustili svoje obavy, zda je tato akce pro ně.

 

 

Výstup řecké a ukrajinské skupiny:

Tyto dvě skupiny vytvořili videa, které jsou sestřihem této výměny Back to nature. Tyto videa jsou pro nás velmi přínosná, protože je nyní chceme použít na nábor nových účastníků výměny mládeže pro léto 2024. Tyto videa daleko více vystihují atmosféru z výměny než fotky a věříme, že tímto způsobem odbouráme u potenciálních zájemců strach a ostych a naopak vzbudíme větší zájem u mladých lidí se našich výměn účastnit. Tímto také šíříme výsledky výměny mládeže mezi mladé lidi a ukazujeme jim tam skvělou příležitost se účastnit výměn, rozmluvit se v anglickém jazyce, vytvořit si přátelství s kamarády z jiných zemí, poznat jiné kultury a celkově si tak rozšířit obzor. Tímto způsobem propagujeme Erasmus+ mezi mladé lidi a poskytujeme tuto příležitost i mezi znevýhodněné účastníky, kteří by si to jinak dovolit nemohli.

Navíc tvorba videí je v dnešní době oblíbená mezi mladými lidmi a proto hlasovali dvě skupiny o vytvoření videa a informovat tak mládež o těchto příležitostech.

Videa jsou nahraná na YouTubu:

 

Tohle video jsme také sdíleli na Instagramu ICM Slaný, kde mělo 1.374 shlédnutí. Video jsme dali do formátu Reel jako upoutávku na novou výměnu mládeže pro rok 2024. Klikněte na obrázky níže pro shlédnutí dosahu příspěvku https://www.instagram.com/p/C4c0Lryrc_f/:

 

 

 

Video na YouTubu má 110 shlédnutí. A příspěvek s videem na FB ICM Slaný má 518 shlédnutí = zobrazení příspěvku.

FB příspěvek zde: https://www.facebook.com/icmslany/videos/3743736805872511

Druhé video vytvořeno z fotek:

 

 

 

 

Partnery této výměny mládeže jsou:

Tato výměna mládeže je spolufinacována Evropským grantem Erasmus+

 

 

 

 

Kategorie
Aktuální projekty
Žádné Komentáře

Omlouváme se, komentáře jsou v této době vypnuté.