Adaptační programy na SOU Slaný

08 Zář Adaptační programy na SOU Slaný

Celkem ve třech termínech proběhnou adaptační programy na Středním odborném učilišti ve Slaném, z nichž jeden je již úspěšně za námi! Další adaptační programy na SOU proběhnou v termínech 9.9. a 15.9. 2020.

Adaptační programy slouží ke vzájemnému seznámení nových studentů školy a cílem je podpořit rozvoj skupiny a posílit pozitivní vztahy. Program cílí především na spolupráci v kolektivu a pěstování přátelských a otevřených vztahů mezi studenty. Adaptační program by měl žáky dovést ke zvládání týmové spolupráce a komunikace. Těchto cílů dosahujeme především pomocí temabuildingových a seberozvojových her a aktivit.

Program vedeme celkem ve čtyřech blocích, kde se především věnujeme vzájemnému seznámení, týmové spolupráci, soudržnosti skupiny, prevenci šikany, zvládání konfliktů, vytváření společné vize a její naplňování.

Žádné Komentáře

Omlouváme se, komentáře jsou v této době vypnuté.