ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO PRVNÍ ROČNÍKY SŠ

O projektu

Všem středním školám ve Slaném a v okolí nabízíme adaptační programy pro prváky. Kurzy mohou být několikahodinové až několikadenní, záleží na preferenci Vaší školy.

Adaptační programy slouží ke vzájemnému seznámení nových studentů školy v prvních ročnících a cílem je podpořit rozvoj skupiny a posílit pozitivní vztahy. Program cílí především na spolupráci v kolektivu a pěstování přátelských a otevřených vztahů mezi studenty. Adaptační program by měl žáky dovést ke zvládání týmové spolupráce a komunikace. Těchto cílů dosahujeme především pomocí teambuildingových a seberozvojových her a aktivit.

Program vedeme celkem ve čtyřech blocích, kdy se především věnujeme vzájemnému seznámení, týmové spolupráci, soudržnosti skupiny, prevenci šikany, zvládání konfliktů, vytváření společné vize a její naplňování.

Ukázka z již proběhlých programů včetně názorů účastníků:

 

Kategorie
Aktuální projekty
Žádné Komentáře

Omlouváme se, komentáře jsou v této době vypnuté.